ARTIK GÜVERCİN BESLEYENLERİ KİMSE ŞİKAYET EDEMEZ

KUŞÇULARIN DİKKATİNE<br>
<br>
SAHİPLİ Hayvana, Komşu-Site Yönetim- Kurum- Kişi ve Resmi Kurumlardan gelen BASKI ve TEHDİT DURUMUNDA YAPILACAKLAR, ÖRNEK YAZI, KANUN MADDELERİ İLE.<br>
<br>
Evinizde veya bahçenizde baktığınız sahipli hayvanlarınıza site yönetimlerinden, komşulardan, kişi veya özel veya belediyeler de dahil tüm resmi kurumlardan gelen her türlü tehdit, baskı ve uyarılar için yapılacakları genel olarak yazdık. YÖNETİM veya KOMŞUNUZA veya KURUMA yollayacağınız ÖRNEK YAZIYI tüm KANUN MADDELERİ ile kullanımınıza hazırladık. Bu yazıyı öncelikle sizin çok iyi okumanız, yasal haklarınızı hem ulusal hem de uluslararası sözleşmeler bağlamında bilmeniz gerekli.<br>
Belli başlı kanunlar, örnek müracaat yazısı altında detaylı olarak şu sıra ile bulunmaktadır, bunları iyi öğrenmelisiniz:<br>
<br>
Ek.. 1.. HAYVANLARI KORUMA KANUNU<br>
Ek…2…TÜRK CEZA KANUNU<br>
Ek…3…EV HAYVANLARININ KORUNMASINA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ ve HAYVAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ<br>
EK. 4….6284 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun<br>
Ek ..5…Uzman Psikolog Prof Dr Tamer Dodurka’nın EV HAYVANLARINA İLİŞKİN BİLİMSEL MAKALESİ:<br>
<br>
GENEL OLARAK YAPACAKLARINIZ:<br>
1. Sahipli hayvana sadece MAHKEMELER müdahale edebilir. Başka hiç bir kurum veya kişi müdahale edemez. Çünkü sahipli hayvan TCK ya göre MAL KAPSAMINA girer. Bunu çok iyi anlamalısınız. Ailenin Korunmasına Dair Kanun’da burada devreye giriyor. Bu kanunu ve Uluslararası Sözleşmeleri nasıl kullanacağınızı aşağıdaki yazıdan okuyup ezberleyiniz.<br>
2. Zabıta müdahalesini derhal “görevi kötüye kullanmaktan ve haneye tecavüzden” derhal “kendi kurumu olan belediyeye ve valilik ile içişleri bakanlığına” şikayet ediniz. (Zabıta ne sahipli ne de sahipsiz hayvana müdahale edemez)<br>
3. Komşu veya mahalle sakinlerinin “imza toplamasının” ise kesinlikle yasal bir geçerliği yoktur, o imzalar ile kapınıza gelen tüm kurum ve kişileri valiliğe şikayet ediniz.<br>
4. Muhtar müdahalesinde ise, muhtarı “valiliğe” şikayet ediniz.<br>
5. Komşu veya başka kişiler tarafından hakaret veya tehdide maruz kalırsanız, hiç zaman kaybetmeden “Karakola, şahsen tehdit edildiğinize, hakaret gördüğünüze” dair şikayette bulununuz.<br>
6. Eğer hayvanınıza karşı yapılmış bir darp şiddet var ise, sahipli hayvan TCK ya göre mal kapsamına girdiği için, bu konuyu da karakola şikayet ediniz. Karakol ifadenizi aldıktan sonra konuyu SAVCILIĞA iletecektir. (ÖNEMLİ BİLGİ: Sokakta baktığınız sahipsiz hayvana olan şiddet ve darp durumunda, siz de hakaret-tehdit gördüyseniz, karakolda SİZE YAPILAN hakaret ve tehdidi ön plana çıkartınız, şikayetinizin ana konusu yapınız. Sahipsiz hayvan için karakola gidildiğinde, karakol direkt olarak “bu durumun valilik yetkisinde olduğunu” söylemektedir, doğrudur)<br>
7. Sahipli hayvana müdahalede, öncelikle yönetim veya şikayetçi kişiye KANUN maddelerini ve yasal haklarınızı içeren ÖRNEK yazıyı yollayınız. Sorun çözülemiyor ise, bu yazıyı eke koyarak, KİŞİ ya da KURUMU, dilekçenizde belirttiğiniz KANUNLARI ihlal ettikleri, KİŞİLİK HAKLARINIZI ihlal ettikleri için SAVCILIĞA şikayet ediniz.<br>
8. Bu yasal haklarınızı içeren yazıyı bir üst yazı ile Orman Su İşleri Müdürlüğüne, bu kişiler hakkında Hayvanları Koruma Kanunu’nu ihlalden soruşturma açılması, uyarılması, Hayvanları Koruma Kanunu hakkında bilgilendirilmeleri, idari para cezası verilmesi talebi ile yollayınız.<br>
9. Bu esnada, apartman veya sitede, evlerde veya ortak alanlarda, imar planına AYKIRI olarak yapılmış olan tadilatlar veya yapılanmalar tespit edilecek. Personel yönetiminde, genel kurul toplantılarında, bazı alım satımlarda, ortak kullanım alanlarındaki yönetim kullanımında olan yerlerde yönetimden kaynaklanan sorunlar- eksiklikler -yanlış kullanımlar varsa onları tespit edilecek. Şikayetlerin devam etmesi halinde, belediyeden ve ilgili kurumlardan tüm site veya apartmanda İMAR PLANINA ve İDARİ İŞLERDE aykırı hususların ve MALİ gelir-gider durumunun araştırılması isteminde bulunulacağı yönetime ve şikayetçi kişilere duyurulacak.<br>
10. Ekli örnek yazıyı ÇOK ÇOK İYİ OKUYUN, DURUMUNUZA UYARLAYIN, SONRA GÖNDERİN. Karşılıklı konuşmalar için de kanunları özellikle ezberleyin.