Ankara Taklacı Güvercinleri

ANKARA TAKLACI GÜVERCİNLERİ

1940 lı yıllarda Ankara’da seyretmeye doyamadığımız lakabı namıdeğer Usta Hamit’in (kendisi Makina Kimya’ usta başıdır o yıllarda) bozları ve bozdumanlıları İç Cebeci – Cebeci Hapishanesi çevresinde büyük nam salmışlar. Daha sonrada Hamit ustanın hastalanması ile o sıralar 8 yaşındaki oğlu Sadık tarafından bakılırlar. Hamit Ustanın ölümüyle birlikte oğlu Sadık hiçbir kuşu kimseye vermez ve kendi uçurmadan üretir. 1960 ta  oğul Sadık ve annesi Küçükesat’a taşınırlar. Kuşların bir kısmı Esat’a diğer bir kısmi Sadık’ın teyze çocukları Sinan ve Kahraman’a gider. 1970 li yıllar ve sonrasındaki siyasi çatışmalar sırasında Sinan ve Kahramanda’ki kuşlar kaybolurlar.

1980 ihtilalinden sonra bu kaybolan kuşlar Türközünde Göçmen Hüseyin diye tanınan ve  Türközü Kesikbaş Durağının ilerisinde evi bulunan Hüseyin Amcada çıkarlar. Hüseyin Amcadan öğrendiğimiz kadarıyla lakabı Piç Ahmet olan kuş hırsızı bir Pazar günü sabah erkenden Hüseyin amcaya gelir ve elinde 20 tane kuş olduğunu bunları emanet olarak bırakmak istediğini söyler kuşları daha sonra alacağını isterse kendisinede bir çift boz, bir çiftte bozdumanlı sarı kafa verebileceğini anlatır. Hüseyin amca Piç Ahmet’i kıramaz kuşları alır. O dönemdeki siyasi çatışmaların birinde  Piç Ahmet öldürülür. Hüseyin Amca sonrasını şöyle anlatıyor ” Ahmet bana bir hafta sonra geldi, siyasi olaylardan dolayı kuşları alamayacağını, kuşların Hamit Ustanın kuşları olduğunu ve yeğenlerinden aldığını söyledi der ”

Yeğen Sinan ve Kahraman’da o yıllarda ( 1980 ihtilali) siyasi olaylardan 3 yıl kadar tutuklu kalmışlar. Oğul Sadık’taki kuşlar soyları hiç bozulmadan günümüze kadar gelmiş. Hatta Hüseyin Amcadan gelen 3 takım kuşlada seri tamamlanmış. İşte böyle bir soy araya hastalıklar, kaybolmalarda girmiş olsa günümüze kadar gelebilmiştir. Burada en önemli husus oğul Sadığın babası Hamit ustayı küçük yaşında kaybetmesi, öğrenimine devam ederken kuşları uçurmayı bilmemesinden dolayı sadece üretmiş olmasıdır. Bunları neden mi anlatıyorum adım Hamdi Alp DOĞ Rahmetli Hamit Ustanın torunuyum. Baba ve dede yadigarı bu kuşlar Allah bana ömür verdiği sürece soy olarak devam edecek. Hüseyin Amcadaki soy Antalya’daki oğlu Zafer’de  2010 yılına kadar durmuş daha sonra yeğeni Can Kula’ya geçmiştir.

Özellikleri :  Yavruların zahmetsiz olarak takla çevirmeye başlamaları, sık takla ve serseme girmemeleri, en az 3 saat uçmaları 30 sefer 1- 1.5  minare, 9-11 takla ile oynamaları. Takkalı bozdumanlıların burgulu fışkırması. Yüksek uçuş ve hedefe oynama.