Güvercinlerin kanat yapısı

GÜVERCİN KANADI öncelikli (primaries) ve ikincil (secondaries) kanatlar olmak suretiyle iki bölümden oluşur. Her iki bölümdeki kanatlar genel anlamda 10’ar tane olur. Daha ilkin fotoğraflarını yayınladığımız suretiyle oldukca ender olarak öncelikli kanatların 11 tane olduğu güvercinlere de rastlayabiliriz. Öncelikli kanatlar kuşun hızla yükselmesini, ikinciller ise havada kalmasını sağlar; Şu demek oluyor ki kanat yapılarına bakarak güvercinlerin ne kadar süratli hareket edebileceğini yada uzun süre uçup uçamayacağını aşağı yukarı kestirebiliriz. Öncelikli teleği 11 tane olan bir oyun kuşunun, kanat yapısına da bakarak oldukca süratli, sesli, uzun ve taklalı yükselebileceğinden sadece oldukca uzun süre havada kalamayacağından bahsedebiliriz.Tüy periyodunun önemi ile ilgili yazımızı okumuşsanız, bu devrin aslen senenin büyük bir kısmı esnasında (9 ay süresince 2 yada daha çok) gerçekleştiğinden bahsetmiştik; Erişkin güvercin iki yada daha çok tüy değişiklik yapma süreci yaşar. Normalde ilk iki primerlerin dökümü (her kanadında bir), Nisan ayı sonu ile adım atar. Uçuşlar ve kuluçka periyodunun Mart sonuna kadar uzamasıyla bu tüylerin dökümü Mayıs ayına kadar geciktiğinden, seviye bozulmuş olur. Ikinciller (secondaries) ise çoğu zaman oldukça gelişigüzel sırayla bırakılır. Çoğu zaman iki çift (her kanadında iki) aynı anda peşpeşe dökülür. Düşmeye ilk Primerlere yakın çift ile beraber vücuda en yakın çift adım atar. Tüy dökmüş bir sonraki ilk dört bitişik İkinciller, her kanadında gene iki çift vardır. Eke Kuşlar tüm Sekonder (İkincil) tüyleri dökerler, sadece Genç Kuşlar her kanadında üç çiftten fazla tüy dökmezler – çoğu zaman iki çift – dökülmemiş dört yada daha çok Sekonder kalır. Primerler düştükten sonrasında ortalama sekiz gün sonrasında ortaya çıkar. Telek uzunluk sırasına gore, 21 ile 37 gün içinde büyümesini tamamlar. 4 ila 5 mm / gün durağan(durgun) bir averaj gelişme oranı ile tüylerin gelişme hızı giderek daha yavaşlar. GÜVERCİNİN KANAT TÜYLERİNİ ASLA ÇEKMEYİN (Zorunlu kalınırsa Mart ve Nisan aylarında çekilebilir)
Kuyruk tüyleri (çizime bakınız) kısa bir sürede atılır . (Döküm sırası numaralandırılmıştır)
TABLODA 1. SÜTUN 1. SIRADA YER ALAN “Primary 1(P1)” Uçuş kanatlarının en sonunda yer edinen Teleği ifade eder; 2. SÜTUN 1. SIRADA YER ALAN Sayı izlenen kuş örneklerinin adedini ifade eder, doğrusu 39 kuşun kanadına bakılmış!… 3. SÜTUN 1. SIRADA YER ALAN “98 to 105” Sayıları, örneklenen kuşların TELEK UZUNLUK aralığını ifade eder, doğrusu 39 kuş örneğine bakılmış ve bunların Primary 1. Teleklerinin uzunluğu 98 mm ile 105 mm arasındaymış… 4. SÜTUN 1. SIRADA YER ALAN “2” Sayısı düşen tüyün yerine çıkan tüyün belirme süresini ifade eder; 5. SÜTUN 1. SIRADA YER ALAN “19 to 23” sayıları P1’in uzama süresini gün olarak ifade eder, doğrusu 1 uçuş kanadı 19 ile 23 gün devam eden bir zamanda tamamen uzar!…

4 Haziran 2019 00:54

54 total views, 0 today